Preview

Wat is Breinlijn?

Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen bij Breinlijn terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. De vraagsteller wordt op basis van zijn of haar postcode automatisch doorverwezen naar de betreffende regio, zodat maatwerk kan worden geleverd. De Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat beter wordt doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning in de regio.

Waarom Breinlijn?

Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kon tot nu toe terecht bij een van de 17 regionale hersenletselteams in Nederland met elk hun eigen telefoonnummer, website en contactformulier. Met de lancering van Breinlijn vanaf 12 mei 2020, de Dag van de Beroerte, wordt  één landelijke toegangspoort gecreëerd voor vragen over hersenletsel, die alle regionale telefoonnummers, websites en contactformulieren vervangen. Dit geldt voor vijf regios: Utrecht-Gooi&Vecht, Zeeland, Limburg, Amsterdam&Zaan en West-Brabant. Het initiatief Breinlijn is een regionaal best-practice die eind 2018 ontwikkeld is door het hersenletselteam in West-Brabant. Breinlijn is een regionaal best-practice die eind 2018 op initiatief van Revant revalidatie in samenwerking met de regionale partners van het hersenletselteam in West-Brabant is ontwikkeld. Door succesvolle resultaten in West-Brabant wordt Breinlijn momenteel landelijk uitgerold met als doel om in 2021 een landelijke dekking te hebben. Op dat moment zullen alle hersenletselteams zijn aangesloten.

Wie werken er voor Breinlijn?

Per regio werken er twee tot vier hersenletseldeskundigen. Eén van de hersenletseldeskundigen neemt binnen twee werkdagen contact op met de vraagsteller. De hersenletseldeskundigen werken dagelijks met hersenletsel en hebben bijvoorbeeld de functie: revalidatiearts, CVA verpleegkundige en cliëntondersteuner. Ze kennen het regionale aanbod voor mensen met hersenletsel en kunnen waar nodig een vraag of casus opschalen binnen het regionale netwerk.

Wat doet Breinlijn niet?

Breinlijn stelt geen diagnoses. Breinlijn adviseert en verwijst onafhankelijk door naar passende zorg en ondersteuning. Bij een organisatie waarnaar verwezen wordt, kan eventueel wel een diagnose worden gesteld.

Wie is de opdrachtgever?

De opdrachtgever voor de landelijke implementatie van Breinlijn komt van Stichting LOHL (Landelijk Overleg Hersenletsel), waarin de 17 regionale hersenletselteams zijn verenigd. Naast het hoofddoel om zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel vindbaarder en laagdrempeliger te maken, zijn er nog een aantal voordelen te noemen. Er is een communicatiesysteem ontwikkelt die het mogelijk maakt om in een veilige omgeving vragen en casuïstiek te beantwoorden conform AVG. Ditzelfde slimme communicatiesysteem zorgt voor meer efficiënte door snellere toegang tot kennis vanuit ander regio’s en meer geautomatiseerde processen, bijvoorbeeld bij het onderhouden van een sociale kaart. Bovendien ontstaat er met het opzetten van Breinlijn een landelijk beeldmerk, waarmee een grotere groep mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals wordt bereikt, die een latente of onbeantwoorde hulpvraag hebben. Met de landelijke toegangspoort blijft regionale diversiteit mogelijk én nodig om maatwerk te bieden aan vraagstellers. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport financiert het initiatief.

Hoe werkt een hersenletselteam?

De 17 regionale hersenletselteams kennen elk hun eigen diversiteit. De basis van elke regio ziet er als volgt uit:

Breinlijn & team van inhoudelijk deskundigen
Breinlijn faciliteert het team van inhoudelijk deskundigen binnen een hersenletselteam. De hersenletseldeskundigen (medewerkers achter Breinlijn) streven er naar om gezamenlijk 80% van de vragen af te handelen en 20% wordt opgeschaald naar het team van inhoudelijk deskundigen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een vraag of casus complex is en om specifieke expertise vraagt.

Stuurgroep
Het hersenletselteam bestaat uit (alle) regionale organisaties die zorg en ondersteuning leveren voor mensen met hersenletsel. De stuurgroep bepaalt de richting en maakt besluiten op management/bestuurlijk niveau. De voorzitter van het gehele hersenletselteam neemt hier vaak de leiding en is bovendien de eindverantwoordelijk bestuurder voor de regio of de vertegenwoordiger van de eindverantwoordelijk bestuurder.

Werkgroepen
Elk hersenletselteams kent een werkagenda waarin doelstellingen, speerpunten en samenwerkingsthema’s zijn opgenomen. Voorbeelden zijn: inzet van ervaringsdeskundigen of de regionale implementatie van Breinlijn. Een afvaardiging van het hersenletselteam vormt de werkgroep.

Informatie en deskundigheidsbevordering
Verschillende vormen van bijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals. Er wordt bijvoorbeeld  informatie gegeven over het omgaan met de gevolgen van hersenletsel of professionals worden bijgeschoold over bijkomende psychische problematiek en hersenletsel.

Coördinator
Elk hersenletselteam heeft een regionale coördinator. Zij zijn de verbinder binnen het hersenletselteam en het inhoudelijk aanspreekpunt.

Vind jouw regio hier en lees verder.

Contact met Stichting LOHL

Heeft u een vraag aan Stichting LOHL? Stuur dan een bericht naar lohl@sigra.nl. Heeft een vraag over hersenletsel? Klik dan hier om uw vraag te stellen.