Preview

Disclaimer

Let op! Het gebruik van de Breinlijn is gratis. Communicatie en advies van de Breinlijn is altijd vrijblijvend en onverplicht(end) voor zowel de gebruiker als de Breinlijn en gelieerde partijen. De medewerkers van de Breinlijn proberen zo goed mogelijk te helpen op basis van de informatie die aan hen wordt verstrekt. De Breinlijn en haar individuele medewerkers zijn niet aansprakelijk voor wat de gebruiker met het advies of het antwoord op een vraag doet. Raadpleeg bij twijfel daarom altijd uw (huis)arts en/of overleg met personen in uw omgeving. Er is geen sprake van een overeenkomst van opdracht, in het bijzonder (niet van) een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook is er geen sprake van een prestatie die onder de WMO, WLZ, Zorgverzekeringswet of Wet BIG valt.